Kontakt

Võtke meiega ühendust või küsige hinnapakkumist 

💦 Veeseire
💦 Atesteeritud proovivõtja teenus
💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest
💦 Vee omaduste, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine
💦 Reostuskoormuse määramine


Veeseireteenus
veeseire@veeseire.ee

veeseire.ee

Ingo Valgma
55622318
Registrikood 14318912
KMKR: EE101999560
Minest OÜ

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistõend nr 1276/15.
Proovivõtmise valdkonnad: Heitvesi ja reovesi, reoveesetted, pinnavesi, põhjavesi.
Joogivee proovivõtja atesteerimistunnistus nr 717.

Tegevusluba KHY000050, Hüdrogeoloogilised tööd, Hüdrogeoloogiline kaardistamine, Hüdrogeoloogilised uuringud

Tehtud tööd


💧

KKK - Korduvad küsimused

💬   Kas te teete ka vee erikasutusloaga nõutud veeseiret?

              - Jah, ikka
    Liivakivi

    GIF