Sekstant Maimu ja 70 kotti wosworiiti 1928

Olles natuke maad edasi sõitnud kuuldi „Sekstandil „Maimu" appihüüdeid - „Wajume". Selgus, et wesi oli laewa tunginud. „Sekstandi" pealt saadeti päästepaat purjeka juure, ühes wõeti ka pumbad- Laewal oli vesi juba tugewasti kajutisse tuginud. Kohe pandi pumbad tööle. 2-tunnilise töö järgi läks korda wett tvälja pumbata. Ühtlasi aga selgus, et laewa laadung on liiga raske tugewale lainetusele. Heideti merde 70 kotti wosworiiti. Alles peale seda wõis „Sekstant" „ Maimu" edasi pükseerida. Al. 1 paiku öösel jõuti õnnelikult Tallinna sadamasse.

minest.ee/fosforiidimatk

 

Veepinnima