§ 13. Kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee kasutamine

§ 13.    Kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee kasutamine     (1) Kui joogivesi ei vasta käesoleva määruse §-des 4–6 sätestatud nõuetele ...